Inf. Budowlany

Chcąc uzmysłowić wszystkim naszym potencjalnym klientom z iloma etapami muszą się zmagać podczas budowy, rozpisaliśmy budowę na czynniki pierwsze. Proszę pamiętać, że każdy dom jest inny, a po niżej jest przykładowy schemat. Bardzo ważna w procesie budowy jest kolejność wykonywanych prac. Odpowiednio przeprowadzone pozwolą zaoszczędzić sporo pieniędzy oraz uzyskać bardzo wysoką jakość twojej inwestycji.

STAN SUROWY OTWARTY:

Obejmuje realizację następujących etapów:

STAN ZERO:

 1. Zebranie masy ziemi (humusu)
 2. Wytyczenie geodezyjne i jego przygotowanie
 3. Wykonanie wykopów pod fundament
 4. Wylanie ław fundamentowych
 5. Wykonanie izolacji poziomej ław fundamentowych (papa lub folia)
 6. Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych i zaprawy cementowej
 7. Wykonanie przepustów pod instalacje (kanalizacja, zasilanie, woda, telefon)
 8. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej (papa, masa bitumiczna, styropian)
 9. Wykonanie instalacji podposadzkowych
 10. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych
 11. Wyłożenie ścian fundamentowych folią hydroizolacyjną (folia kubełkowa)
 12. Obsypanie fundamentu, zawibrowanie
 13. Wykonanie poziomego rozprowadzenia kanalizacji z wyprowadzeniem do poziomu posadzki
 14. Zasypanie wykopów i wnętrza ścian fundamentowych
 15. Zagęszczenie warstwowe wypełnienia fundamentów
 16. Wykonanie podłoża pod posadzki z chudego betonu (wykonywanego na budowie lub dostarczonego z wytwórni)

ŚCIANY PARTERU, PIĘTRA I STROPY:

 1. Wykonanie izolacji poziomej ścian parteru (zewnętrzne i wewnętrzne) z zakładem (folia lub papa)
 2. Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru.
 3. Wykonanie ścian działowych.
 4. Wykonanie wzmocnienia ścian pod otworami okiennymi (nadproża betonowe)
 5. Wykonanie nadproży drzwi i okien w ścianach zewnętrznych, wewnętrznych i działowych.
 6. Wykonanie wzmocnienia ścian ponad otworami drzwiowymi
 7. Wykonanie słupów, belek i podciągów (wykonanie szalowania, zbrojenia i wylanie betonu wykonanego na budowie)
 8. Wykonanie wieńca opaskowego ścian parteru .
 9. Montaż zbrojenia pod słupki żelbetowe ścianek kolankowych w wieńcu ścian parteru.
 10. Wykonanie stropu (wykonanie stemplowania stropu, pozostawienie przepustów na kominy i piony instalacyjne)
 11. Wykonanie podciągów pod konstrukcję balkonów (szalowanie, zbrojenie i wylewanie)
 12. Wykonanie balkonów wspartych na słupach, połączonych ze zbrojeniem stropów (szalowanie, stemplowanie, zbrojenie i wylanie łącznie ze stropem)
 13. Wykonanie wewnętrznych schodów żelbetowych (zbrojenie i wylanie z betonu wykonanego na budowie lub z dostarczonego z wytwórni)
 14. Wykonanie ścian piętra
 15. Wykonanie słupków żelbetowych w ścianach kolankowych piętra (zbrojenie, szalowanie i wylanie z betonu wykonanego na budowie)
 16. Wykonanie wieńca opaskowego ścian piętra (zbrojenie, szalowanie i wylanie z betonu wykonanego na budowie)
 17. Wykonanie słupów podtrzymujących więźbę dachową (zbrojenie, szalowanie i wylanie z betonu wykonanego na budowie) OPCJONALNIE
 18. Wykonanie kominów i pionów wentylacyjnych do wysokości poziomu dachu (cegła ceramiczna i/lub kominy systemowe)
 19. Wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych (zbrojenie, szalowanie i wylanie z betonu wykonanego na budowie)

DACH:

 1. Przygotowanie drewna konstrukcyjnego do obróbki mechanicznej lub konstrukcja gotowa prefabrykowana
 2. Montaż murłat
 3. Montaż konstrukcji zgodnie z projektem
 4. Foliowanie, łacenie (kontrłaty, łaty)
 5. Montaż niezbędnych obróbek blacharskich występujących pod pokryciem
 6. Wykonanie pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, cementowa, łupek, gonty, papa, blacha)
 7. Obróbki kominów
 8. Montaż okien dachowych, wyłazów
 9. Montaż ław kominiarskich
 10. Wykonanie orynnowania (rynny, rury spustowe)
 11. Iinstalacja odgromowa OPCJONALNIE

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY:

Obejmuje stan surowy otwarty + następujące punkty:

 1. montaż okien
 2. montaż drzwi zewnętrznych i bramy garażowej

STAN DEWELOPERSKI:

1. PRACE ZEWNĘTRZNE:

 • Wykonanie ocieplenia
 • Wykonanie cokołu wokół domu
 • Montaż parapetów zewnętrznych
 • Montaż ozdobnych barierek na balkonach
 • Wykonanie podbitki
 • Ułożenie przed domem z kostki brukowej chodnika oraz podjazdu do garażu
 • Wyrównanie terenu działki bez montażu ogrodzenia

2. PRACE WEWNĘTRZNE:

 • instalacja elektryczna – skrzynka rozdzielcza, rozprowadzenie instalacji elektrycznej
 • instalacja wod-kan – wykonanie instalacji wod- kan i centralnego ogrzewania
 • tynki wewnętrzne
 • instalacja c.o. –  montaż grzejników, montaż kotła c.o.
 • ocieplenie poddasza wełną mineralną, montaż folii, profile stalowe,  płyta kartonowo-gipsowa, szpachlowanie styków płyt
 • posadzki